Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra ikgadējais zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada.  Zinātniskajā žurnālā tiek publicēti pētījumi par inženierzinātņu un augstskolu vēsturi, nozīmīgām personībām un viņu devumu inženierzinātņu vēsturē Latvijā un pasaulē.

Zinātniskā žurnāla galvenie pētījumi virzieni: tehniskās augstskolas; politehniķi; izgudrotāji; inženieri; izgudrojumi; inženierzinātnes; humanitārās zinātnes tehniskajās augstskolās; izglītības, manufaktūru un dizaina sinerģija; Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā institūta un Rīgas Tehniskās universitātes vēsture.

Zinātniskā žurnāla pielikumā tiek pievienota studiju gada hronoloģija un atvadu vārdi mūžībā aizgājušajiem ilggadējiem RTU zinātniekiem mācībspēkiem.

Kopš 2018. gada žurnāls pieejams latviešu un angļu valodā. Žurnāls angļu valodā «History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education» ir indeksēts ERIH PLUS datubāzē.

Zinātniskā žurnāla redakcija izsaka lielu paldies par sadarbību: Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, Tukuma muzejam, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, Latvijas Arhitektūras muzejam, Latvijas Nacionālajam arhīvam, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai, Latvijas Krievu kultūras mantojuma institūtam, Igaunijas Arhitektūras muzejam, Latvijas Universitātei, Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Letonikas centram, Ukrainas Nacionālās agrārās zinātņu akadēmijai.


Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

Redkolēģija

Galvenā redaktore:
Airisa Šteinberga, Dr. psych., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija:
 
Ilze Gudro, Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Martyn Housden, Ph. D. (vēsture), Bredfordas Universitāte, Anglija

Edgars Kirilovs, Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Aīda Krūze, Dr. paed., Latvijas Universitāte, Latvija
Jānis Lielmežs, Dr. phil. (ķīmija), Britu Kolumbijas Universitāte, Kanāda
Peeter Müürsepp, Dr. phil., Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija
Birute Railiene, Ph. D. (sociālās zinātnes), Lietuvas Zinātņu akadēmijas Wroblewski bibliotēka, Lietuva
Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Kaspars Vārtukapteinis, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Eckhard Spring, Dipl. ing., Mitelhesenas lietišķo zinātņu universitāte, Vācija
Virgilijus Valeika, Ph. D. (tehniskās zinātnes), Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva
Victor Vergunov, Dr. agr., Ukrainas Lauksaimniecības zinātņu akadēmija, Ukraina
 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6 (2022): Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

Table of Contents

Priekšvārds
Airisa Šteinberga
PDF
5-10

Articles

Māris Baltiņš
PDF
11-33
Karin Hallas-Murula
PDF
34-54
Indulis Zvirgzdiņš
PDF
55-70
Svetlana Kovaļčuka
PDF
71-89
Ērika Lanka, Arno Līcis
PDF
90-111
Ilze Gūtmane, Silvija Kukle, Jānis Kalniņš, Inga Zotova, Artūrs Ķīsis
PDF
112-135
Sanita Reinsone, Marina Platonova, Tatjana Smirnova, Zane Seņko
PDF
136-148
In Memoriam
Alīda Zigmunde
PDF
149-178
Rīgas Tehniskās universitātes svarīgāko notikumu hronoloģija. 2021./2022. studiju gads
Ilze Gudro, Rūta Lapsa
PDF
179-207