Announcements

Rakstu pieteikšanas un iesniegšanas kārtība

Autoram līdz 2024. gada 29. februārim elektroniski (alida.zigmunde@rtu.lvilze.gudro@rtu.lv) jāiesniedz potenciālās publikācijas tēzes latviešu un angļu valodā, kas tiks izvērtētas zinātniskā žurnāla redkolēģijā 15 darba dienu laikā. Tēžu noformējumu skatīt šeit.

Līdz  2024. gada 15. martam autors saņems apstiprinājumu uz autora norādīto e-pastu par to, ka viņa darbs tiek pieņemts publicēšanai.

Pilns zinātniskais raksts latviešu un, vēlams, arī angļu valodā (tajā skaitā ilustrācijas, attēli u. tml.) un licence par tā publicēšanu autoram jāiesniedz elektroniski (alida.zigmunde@rtu.lvilze.gudro@rtu.lvlīdz 2024. gada 15. maijam.

Līdz 2024. gada 31. maijam redkolēģija un recenzenti izvērtēs zinātniskā raksta atbilstību.


RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» rakstu noformēšanas noteikumi pieejami šeit.

No announcements have been published.