Announcements

Rakstu pieteikšana zinātniskajam žurnālam «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture»

 

2020. gada oktobrī notiks 61. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde. Daļa no konferencē nolasītajiem referātiem tiks publicēti RTU IVPC 5. zinātniskajā žurnālā, kas iznāks 2021. gadā.

Raksts un tā ilustrācijas publicēšanai 2020. gada IVPC zinātnisko rakstu krājumā jāiesniedz elektroniski – alida.zigmunde@rtu.lv – līdz 2020. gada 14. janvārim.
 
Posted: 2019-10-22
 
1 - 1 of 1 Items