Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra ikgadējais zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada.  Tajā tiek publicēti pētījumi inženierzinātņu un augstskolu vēsturē.

Zinātniskā žurnāla pielikumā tiek pievienota studiju gada hronoloģija un atvadu vārdi mūžībā aizgājušajiem ilggadējiem RTU zinātniekiem mācībspēkiem.

Kopš 2018. gada žurnāls pieejams latviešu https://iav-journals.rtu.lv  un angļu https://hesihe-journals.rtu.lv/ valodā.Galvenā redaktore:
Alīda Zigmunde, Dr. paed., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
 
Redkolēģija:
Māris Baltiņš, Dr. habil. med., Valsts valodas centra direktors, Latvija
Ilze Gudro, Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Jānis Krastiņš, Dr. habil. arch., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Aīda Krūze, Dr. paed., Latvijas Universitāte, Latvija
Jānis Langins, Dr. phil., Toronto Universitāte, Kanāda
Jānis Lielmežs, Dr. phil. (chem.), Britu Kolumbijas universitāte, Kanāda
Peeter Müürsepp, Dr. phil., Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija
Leonīds Ribickis, Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Jānis Stradiņš, Dr. habil. chem., Dr. habil. hist., Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvija
Kaspars Vārtukapteinis, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
 

Announcements

 

Rakstu pieteikšana zinātniskajam žurnālam «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture»

 

2020. gada oktobrī notiks 61. RTU Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» sēde. Daļa no konferencē nolasītajiem referātiem tiks publicēti RTU IVPC 5. zinātniskajā žurnālā, kas iznāks 2021. gadā.

Raksts un tā ilustrācijas publicēšanai 2020. gada IVPC zinātnisko rakstu krājumā jāiesniedz elektroniski – alida.zigmunde@rtu.lv – līdz 2020. gada 14. janvārim.
 
Posted: 2019-10-22
 
More Announcements...

Vol 3 (2019): Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

Table of Contents

Alīda Zigmunde
PDF
5-10

Articles

Ilze Gudro, Jānis Krastiņš
PDF
11-33
Sigits Vlads Saladžinsks, Kristina Vaisvalavičiene
PDF
34-49
Lāsma Gaitniece, Alīda Zigmunde
PDF
50-61
Alīda Zigmunde
PDF
62-74
Tatjana Feigmane, Liena Ivonna Šervinska
PDF
75-88
Ērika Lanka, Alīda Zigmunde
PDF
89-104
Ginters Zolingers
PDF
105-117
Svetlana Kovaļčuka
PDF
118-132
Alīda Zigmunde
PDF
133-149
Alīda Zigmunde
PDF
150-166