Vol 5 (2021)

Inženierzinātņu un augstskolu vēsture

Table of Contents

Priekšvārds
Airisa Šteinberga
PDF
5-8

Articles

Māris Baltiņš
PDF
9-29
Rita Apine
PDF
30-62
Sandra Mälk
PDF
63-89
Alīda Zigmunde, Elita Stikute
PDF
90-102
Indulis Zvirgzdiņš
PDF
103-124
Ērika Lanka
PDF
125-144
In Memoriam
Alīda Zigmunde, Rūta Lapsa, Sandra Gudzuka, Ilze Gudro
PDF
145-164
Rīgas Tehniskās universitātes svarīgāko notikumu hronoloģija, 2020./2021. studiju gads
Ilze Gudro
PDF
146-188