Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta (1862–1919) studenti – literāti

Alīda Zigmunde, Ērika Lanka, Elita Stikute, Zanda Šlegelmilha

Abstract


Rakstā apkopots Rīgas Politehnikuma (RP) un Rīgas Politehniskā institūta (RPI) kādreizējo studentu – dramaturgu, dzejnieku un rakstnieku – veikums literatūrā, kā arī raksturota viņu darbība. Augstskolā studējuši vairāki latviešu un cittautu literāti. Inženiera diplomu, studējot Inženieru, Komercijas un Lauksaimniecības nodaļās, ieguvuši vien seši no viņiem – Alfrēds Andersons, Jānis Bergs, Rihards Ērglis, Ernests Eferts, Jānis Miķelsons un Arvīds Valdmanis. Augstskolā studējuši arī latviešu rakstnieks Jānis Poruks un krievu rakstnieks Mihails Prišvins, kuri, tāpat kā daži citi, par  inženieriem nekļuva, bet ir pazīstami, pateicoties veikumam daiļliteratūrā. Dzejoļus rakstījis arī absolvents admirālis Teodors Spāde. Raksts tapis, izmantojot RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) krājumu, arhīvu un bibliotēku materiālus. Tajā pirmo reizi apkopotas ziņas par RP / RPI studentiem – literātiem un sniegts īss viņu raksturojums.


Keywords:

Rīgas Politehnikums; Rīgas Politehniskais institūts; literāti ar inženiera izglītību.

Full Text:

PDF

References


Katalog der Bibliothek der Polytechnischen Schule zu Riga. Riga: W. F. Häcker, 1895, S. 571–573, 636–637.

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862–1912. Riga: Ver- lag Jonck & Poliewsky, 1912, 826 S.

Rīgas Politehnikums: 1862.–1919. g.; Album Academicum (1912.– 1919. g.). Rīga: Latvijas Universitātes Studentu grāmatnīca, 1938, 367 lpp.

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 741 lpp.

Latviešu literatūras darbinieki. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1965, 375 lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts: 1862–1919. Rīga: RTU, 2002, 56. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 7175. f., 1.apr., 1907. l., 7. lp.

Treimane I. Eldgasts Haralds. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 175. lpp.

Elcbahers P. Ļ. Tolstoja uzskati un mācība par valsti, likumiem un īpašumu. Rīga: A. Golts, 1907, 39 lpp.

LVVA 3234. f., 33. apr., 69251. l., 3. lp.

LVVA 1632. f., 1. apr., 541. l.

Pētersons J. Alfrēdam Andersonam aizejot. Jaunākās Ziņas, 1937, Nr. 37, 10. lpp.

Rožkalne A. Uzdrīkstēties gribēt – versija par Baronu-Ērgļu dzimtu. Literatūra un Māksla, 1992, Nr. 8, 14. lpp.

Riharda Ērgļa grāmatas «Kur atradās senā Zemgales osta?» (1938) vāks. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums.

Rubule I. Jānis Bergs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 72. lpp.

Latvijas Universitāte, 1919–1929. Rīga: LU, 1929, 278. lpp.

Bergs J. Česmes varons. Latviešu Avīzes, 1878, Nr. 25, 212.–213. lpp.

Rubule I. Jānis Bergs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 72. lpp.

LVVA 2996. f., 2. apr., 16503. l., 3. lp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts: 1862–1919. Rīga: RTU, 2002, 203., 204., 207. lpp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 74. lp.

Literatūra. Mācību grāmata X klasei. V izdevums. Rīga: Zvaigzne, 1980, 122.–125. lpp.

Latvijas Brīvības cīņas: 1918–1920. Enciklopēdija. Rīga: Preses nams, 1999, 182. lpp.

Kuri-Beri. Ierēdņu sijāšana. Svari, 1921, Nr. 39, 312. lpp.

Miris rakstnieks Valdmanis (Kuri-Beri). Tēvija, 1942, Nr. 87, 6. lpp.

Štauere L. Par literatūras un teātra vēsturi Zaļeniekos. Jelgavas Ziņotājs, 1992, Nr. 65, 2. lpp.

Eglītis V. Jāņa Poruka nozīme latvju kultūrā un literatūrā. Ilustrēts Žur- nāls, 1921, Nr. 11, 9. lpp.

Miris rakstnieks Puriņu Klāvs. Latvijas Kareivis, 1935, Nr. 214, 4. lpp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1906. l., 66. lp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1909. l., 135. lp.

Dambergs V. Kārlis Jēkabsons. Ritums, 1923, Nr. 8, 595. lpp.; Nr. 9, 674. lpp.; Nr. 10, 758. lpp.

Jegermanis G. Kārlis Jēkabsons. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 261. lpp.

Vīksna A. Pacients nošauj ārstu. Pieejams: http://medhistrigensia.mvm. lv/2015/07/pacients-nosauj-arstu/ [skatīts: 20.11. 2017].

LVVA 7175. f., 1. apr., 1907. l., 104. lp.

LVVA 7175. f., 1. apr., 1910. l., 201. lp.

Admirālis Teodors Spāde [sast. Mārtiņš Bisters un Juris Ciganovs]. Rīga: Valters un Rapa, 2002, 135. lpp.

Jermaks R. Sāpju ceļš: oratorija. Rīga, 1999.

Admirālis Teodors Spāde [sast. Mārtiņš Bisters un Juris Ciganovs]. Rīga: Valters un Rapa, 2002, 5. lpp.

Gottzmann C., Hörner P. Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Band 2. Berlin, New York: W. de Gruyter, 2007, S. 659, 870.

LVVA 7175. f., 1. apr., l904. l., 129. lp.

Lavrenova J. Prishvin Mihail Mihailovich (1873–1954). Pieejams: http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/prishvin.html [skatīts: 19. 11. 2017].

LVVA 7175. f., 1. apr., 1906. l.,155. lp.

A. U. Alfreda Razuma piemiņai. Domas, 1929, Nr. 8, 239. lpp.

Shaumjan S. G. Literaturno-kriticheskiji statji (Podgot. teksta i orimech. A. Voskerchjana). Moskva: Goslitizdat,
DOI: 10.7250/IAV.2018.004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Ērika Lanka, Elita Stikute, Zanda Šlegelmilha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.