Rīgas Tehniskās universitātes konferenču un sporta centrs «Ronīši»

Ilze Gudro

Abstract


1958. gadā, atjaunojot Rīgas Politehnisko institūtu (RPI), radās ideja izveidot sporta un atpūtas, arī veselības bāzes/nometnes studentiem, kurās pēc sesijām atpūsties un sacensties dažādos sporta veidos. RPI bija viena no pirmajām Latvijas augstskolām, kas šādas bāzes izveidoja. Rakstā pirmo reizi apkopota un aprakstīta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) konferenču un sporta centra «Ronīši» attīstība no 20. gadsimta sešdesmitajiem gadiem līdz mūsdienām.

In 1958, when the Riga Polytechnic Institute (RPI) was renovated, the idea arose to create a sports and recreation camps, as well as a health camps for students, where after sessions they could relax and compete in various sports. RPI was one of the first Latvian higher education institutions to establish such bases. For the first time, the article summarizes and describes the development of the Riga Technical University (RTU) Conference and Sports centre «Ronīši» from the 1960s to the present day.


Keywords:

Rīgas Politehniskais institūts; Rīgas Tehniskā universitāte; sports; atpūtas bāzes; «Ronīši»

Full Text:

PDF

References


Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā : 3. daļa : Rīgas Politehniskais institūts 1958.–1990. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2007, 96., 614. lpp.

Ainārs, E. RPI iegūst autoritāti. Padomju Jaunatne, 1960. gada 13. janvāris, Nr. 9, 4. lpp.

Sporta kluba atskaites un vēlēšanu konference. Jaunais Inženieris, 1959. gada 1. marts, Nr. 5, 3. lpp.

RPI iegūst autoritāti. Padomju Jaunatne, 1960. gada 13. janvāris, Nr. 9, 4. lpp.

Kārkliņa, A. Par nākotnes speciālistu domājot. Cīņa, 1963. gada 7. februāris, Nr. 32, 1. lpp.

Kreišmanis, K. Lai jaunceltņu būtu vēl vairāk. Padomju Jaunatne, 1962. gada 6. jūlijs, Nr. 131, 2. lpp.

Tīlmanis, O. 17 jauni arhitekti un viņu diplomprojektu tēmas. Zvaigzne, 1971. gads, Nr. 15, 21. lpp.

Strautmanis, I. Saistība ar realitāti. Māksla, 1987. gada 15. marts, 10. lpp.

Rīgas Tehniskās universitātes Infrastruktūras departamenta arhīvs (RTU IDA), mape 1.3.

RPI 4. arodbiedrību konference. Jaunais Inženieris, 1961. gada 16. decembris, Nr. 19, 4. lpp.

Gudro I., Zigmunde A., Lapsa R., Lapsa, E. Rīgas Tehniskā universitāte: Pusgadsimts Ķīpsalā. Rīga: RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs, 2018, 52. lpp.

Uz redzēšanos telšu pilsētiņā. Jaunais Inženieris, 1962. gada 31. maijs, Nr. 8, 4. lpp.

Vasaru pavadīsim veselības un atpūtas nometnē. Jaunais Inženieris, 1966. gada 10. maijs, Nr. 11, 4. lpp.

Vasara nav aiz kalniem. Padomju Jaunatne, 1969. gada 16. aprīlis, Nr.75, 1. lpp.

Krastiņš, G. Gaida sporta un atpūtas nometnes. Jaunais inženieris, 1969. gada 18. decembris, Nr.16 (262), 4. lpp.

Cēbers, L. Šoreiz Jūrmalā. Jaunais inženieris, 1969. gada 4. septembris, Nr. 1 (247), 3. lpp.

Līduma, B. Projektē studenti. Cīņa, 1970. gada 14. janvāris, Nr. 10, 4. lpp.

Klince, S. Ronīšos ir tiešām labi. Dzimtenes balss, 1980. gada 7. augusts, Nr. 33, 4. lpp.

Ieviņš, V. Vakar «Ronīšos». Jaunais Inženieris, 1970. gada 27. augusts, Nr. 1 (283), 4. lpp.

Krastiņš, G. Desmit «baušļi» vasarai. Jaunais Inženieris, 1970. gada 30. aprīlis, Nr. 32 (278), 4. lpp.

Tūrista sapnis. Dzirkstele (Gulbene), 1976. gada 28. augusts, Nr. 10, 4. lpp.

Kaija, I. Studentu vasara. Komunisma rīts (Tukums), 1972. gada 18. jūlijs, Nr. 85, 1. lpp.

RTU IDA, mape 1.1.

Ieviņš, V. «Ronīšos» garlaicīgi nebija. Jaunais Inženieris, 1973. gada 30. augusts, Nr. 1, 4. lpp.

Ručs, A. Mūs sauc tuvas un tālas celtnes. Jaunais Inženieris, 1973. gada 15. marts, Nr. 24, 3. lpp.

Zemzare, A. Vasaras atpūtas nometne. Rīgas Londonas Avīze, 1974. gada 5. jūlijs, Nr. 1434, 4. lpp.

A. Andruškina 2020. gada 20. aprīlī sniegtā informācija.

RTU IDA, mape 1.2.

Baumane, D. Miljoni rubļu nākotnes vārdā. Rīgas Balss, 1983. gada 11. maijs, 4. lpp.

Ne tikai jaunais speciālists vien. Padomju Jaunatne, 1981. gada 24. marts, 2. lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā : 4. daļa : Rīgas Tehniskā universitāte 1991–2008. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2011, 192. lpp.

RTU IDA, mape 1.4.

RTU IDA, mape 1.6.

A. Visockas 2020. gada 5. aprīlī sniegtā informācija.
DOI: 10.7250/IAV.2020.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ilze Gudro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.