Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Inženierzinātņu un augstskolu vēsture?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Rakstu pieteikšanas un iesniegšanas kārtība

Autoram līdz 2024. gada 29. februārim elektroniski (alida.zigmunde@rtu.lv; ilze.gudro@rtu.lv) jāiesniedz potenciālās publikācijas tēzes latviešu un angļu valodā, kas tiks izvērtētas zinātniskā žurnāla redkolēģijā 15 darba dienu laikā. Tēžu noformējumu skatīt šeit.

Līdz  2024. gada 15. martam autors saņems apstiprinājumu uz autora norādīto e-pastu par to, ka viņa darbs tiek pieņemts publicēšanai.

Pilns zinātniskais raksts latviešu un, vēlams, arī angļu valodā (tajā skaitā ilustrācijas, attēli u. tml.) un licence par tā publicēšanu autoram jāiesniedz elektroniski (alida.zigmunde@rtu.lv; ilze.gudro@rtu.lvlīdz 2024. gada 15. maijam.

Līdz 2024. gada 31. maijam redkolēģija un recenzenti izvērtēs zinātniskā raksta atbilstību.


RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» rakstu noformēšanas noteikumi pieejami šeit.

Atļaujas

Par atļauju iegūšanu, kas saistītas ar kādu darbu (piemēram, attēlu, tabulu, tekstu, ko iepriekš ir publicējusi vai izveidojusi cita persona vai institūcija), pārpublicēšanu zinātniskajā rakstā, ir atbildīgi autori. Pēc redkolēģijas vai izdevniecības pieprasījuma viņiem jāspēj iesniegt pierādījumus par šādu atļauju.

Autoru atbildība

Autors ir atbildīgs par to, ka:

  • manuskripts ir oriģināldarbs, tas nedublē iepriekš publicētu darbu, ieskaitot paša autora iepriekš publicētu darbu;
  • manuskripts ir iesniegts tikai šajā žurnālā, nav pieņemts publicēšanai vai ir publicēts presē vai jebkur citur;
  • manuskriptā nav aizskarošas, apmelojošas, neslavu ceļošas, neķītras, krāpnieciskas vai citas nelikumīgas informācijas.

Ja netiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi, redkolēģijai ir tiesības rakstu publicēšanai nepieņemt.

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. Autoram ar parakstu jāapstiprina, ka  manuskripts nav iepriekš publicēts kā arī nav iesniegts publicēšanai citā žurnālā.

  2. Iesniedzot manuskriptu, autoram ir jāpārbauda, vai tas atbilst žurnāla redkolēģijas norādītajām vadlīnijām.

    Raksta noformēšanas noteikumi

  3. Literatūras sarakstā, kur iespējams, norādīt DOI saiti vai hipersaiti uz avotu.
 

Copyright Notice

Visu līdzautoru vārdā es piekrītu, ka šis darbs tiek publicēts «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» zinātniskā žurnālā atvērtā piekļuvē un ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Licence, 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode. Šī licence ļauj pilnībā izplatīt un atkārtoti izmantot šo darbu zinātniskas informācijas nolūkā.

Autori patur autortiesības un citas īpašumtiesības, kas saistītas ar rakstu, piemēram, patentu tiesības.

Zinātniskā raksta iesniegšanas laikā autoriem jāparaksta un elektroniski jāatsūta (alida.zigmunde@rtu.lv; ilze.gudro@rtu.lv) publicēšanas licence

 

Privacy Statement

Šajā žurnāla vietnē ievadītā informācija par autoriem un e-pasta adreses tiks izmantotas tikai norādītajiem šī žurnāla mērķiem, un to nedrīkst izmantot citiem mērķiem.