Journal History

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra ikgadējais recenzēts zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» iznāk kopš 2017. gada, un tas turpina Humanitāro un sociālo zinātņu sērijā iznākušā žurnāla «Zinātņu un augstskolu vēsture» (ISSN: 1407-9291; e-ISSN: 2255-8543), kas tika izdots no 2003. līdz 2016. gadam, darbību.