Journal Contact

Mailing Address

Rīgas Tehniskā universitāte
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Kronvalda bulvāris 1–203
Riga, LV-1010
Latvia

Principal Contact

Alīda Zigmunde
Dr. paed.
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra Vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja Rīgas Tehniskā universitāte

Rīgas Tehniskā universitāte
RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs
Kronvalda bulvāris 1–203, Rīga, LV-1010, Latvija


Phone: +371 2 9869642
Email: alida.zigmunde@rtu.lv

Support Contact

IT Helpdesk
Phone: +371 67089999
Email: it@rtu.lv