Starpdisciplinārās akadēmiskās jomas digitālās humanitārās zinātnes aizsākumi Latvijā

Sanita Reinsone, Marina Platonova, Tatjana Smirnova, Zane Seņko

Abstract


Galvenā informācijas multimedialitātes tendence un eksponenciālais datu apjoma pieaugums ir veicinājis būtiskas izmaiņas akadēmiskajā paradigmā, atbalstot pāreju uz starpdisciplināriem pētījumiem, kas ir ietekmējis jaunās digitālo humanitāro zinātņu (DHZ) jomas attīstību. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu par dažādām DHZ sabiedrības īstenotajām aktivitātēm Latvijā, kas veicinājušas nozares attīstību un stimulējušas ar digitālo pētniecību saistītu kursu iekļaušanu Latvijas augstākās izglītības studiju programmās, atspoguļojot RTU maģistra studiju programmas «Digitālās humanitārās zinātnes» izveidi un īstenošanu plašākā Latvijas, Eiropas un visas pasaules kontekstā.

A mainstream tendency for multimediality of information and exponential growth of data have promoted major changes in the academic paradigm, supporting the transition towards interdisciplinary research-based studies, which has affected the development of the emerging field of Digital Humanities (DH). The paper aims at providing insights into the different activities implemented by the DH community in Latvia, which have contributed to the advancement of the field and stimulated the inclusion of digital research-related courses in the Latvian higher education curricula, reflecting on the establishment and implementation of the Master study programme in Digital Humanities at RTU considering it in its wider Latvian, pan-European, and global context.


Keywords:

digitālās humanitārās zinātnes; digitālās zināšanas; humani¬tāro zinātņu mācību programma; starpdisciplinārās studijas; jauna zinātnes nozare

Full Text:

PDF

References


Vanhoutte, Edward. (2016) The Gates of Hell: History and Definition of Digital | Humanities | Computing. In: Terras, M. et al. (eds). Defining Digital Humanities. London, New York: Routledge. 156.

Burdick, Anne, Drucker, Johanna, Lunenfeld, Peter, Presner, Todd, Schnapp, Jeffrey. (2016) Digital Humanities. USA: MIT Press.

Fiormonte, Domenico, Chaudhuri, Sukanta, Ricaurte, Paola. (2022) Global Debates in the Digital Humanities. USA: U of Minnesota Press.

Levenberg, Lewis, Neilson, Tai, Rheams, David. (2018) Research Methods for the Digital Humanities. Springer.

Thomas, William G. (2016) The Promise of the Digital Humanities and the Contested Nature of Digital Scholarship. In: Schreibman, S. et al. (eds.). A New Companion to Digital Humanities. Wiley Blackwell, pp. 524–537.

Hirsch, Brett D. (2012) : Digital Humanities and the Place of Pedagogy. In: Hirsch, BD, (ed.) Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles, and Politics. Open Book Publishers, pp. 3–30.

Terras, M., Nyhan, J., Vanhoutte, E. (eds). (2016) Defining Digital Humanities. London, New York: Routledge.

Skadiņa, Inguna. Datorlingvistika Latvijā. Nacionālā enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/106524-datorlingvistika-Latvijā [skatīts: 19.07.2022].

Reinsone, Sanita, Laime, Sandis. Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs garamantas.lv: priekšvēsture un attīstība, Letonica Nr. 46, 2022.

Repko, Allen and Rick Szostak (2020) Interdisciplinary Research: Process and Theory. 4th ed. Thousand Oaks: Sage.

Platonova, Marina, Smirnova, Tatjana, Seņko, Zane (2021) Academic Research Student Handbook. Master of Science in Digital Humanities. Riga: RTU Press.
DOI: 10.7250/IAV.2022.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Sanita Reinsone, Marina Platonova, Tatjana Smirnova, Zane Seņko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.