Rīgas Politehniskā institūta absolventa, inženiera un orientierista Rodrigo Slaviņa dzīvesdarbība un ieguldījums orientēšanās sportā

Ērika Lanka, Arno Līcis

Abstract


Rakstā atspoguļots Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Ķīmijas fakultātes absolventa (1963), inženiera, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka, trīskārtēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) čempiona, sporta meistara orientēšanās sportā Rodrigo Slaviņa veikums orientēšanās sporta tradīciju veidošanā, Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK), kā arī raksturota viņa darbība Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) vadītāja amatā, izvērtēti nopelni orientēšanās sporta popularizēšanā un sasniegumi dažāda mēroga sacensībās. Veidojot rakstu, autori intervējuši R. Slaviņu un izmantojuši viņa personīgo arhīvu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un RTU arhīva dokumentus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, zinātnisko literatūru, publikācijās presē.

The authors of the article have gathered information on the achievements and characterized the work of a former student of Riga Polytechnic Institute – Rodrigo Slaviņš. In response to the forthcoming 85th anniversary of the famous Latvian persona – Rodrigo Slaviņš – an engineer, an athlete ( the Master of Sports of the USSR in orienteering), one of the coordinators and organizers of the Latvian sports life, one of the founders of the mass sports event «Magnēts» (which has been organised already for 50 years), as well as a grandfather and husband, the authors of the article aim to contribute to and celebrate the history of Riga Technical University.


Keywords:

Rīgas Politehniskais institūts; Rodrigo Slaviņš; orientēšanās sports

Full Text:

PDF

References


«Nepārtraukta jaunrade...». Padomju Jaunatne, 1967. gada 22. februāris, Nr. 38, 3. lpp.

Kārļa Slaviņa Latvijas Republikas pase, 1919. g. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs 2996. f., 17. apr., 25350. l., 1. lp.

Junkara, L. Ugāles pagasta stāsti: .. fakti .. vietvārdi .. teikas .. atmiņas .. [Latvija]: [Vizual Studio], [2010], 128. lpp.

Jansons, J. Kur kontinenti satiekas. Jaunais Inženieris, 1961. gada 27. aprīlis, Nr. 7, 4. lpp.

Ē. Lankas intervija ar Rodrigo Slaviņu 2022. gada 11. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Rodrigo Slaviņa studenta personāllieta. RTU arhīvs.

Jansons, J. Kur kontinenti satiekas. Jaunais Inženieris, 1961. gada 15. aprīlis, Nr. 6, 4. lpp.

Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 3. daļa. Rīgas Politehniskais institūts, 1958–1990. Rīga: RTU, 2007, 613. lpp.

Jansons, J. Mūsu tūristi – Vissavienības sacensību uzvarētāji. Jaunais Inženieris, 1962. gada 20. februāris, Nr. 3, 4. lpp.

Pelns, I. Atjautīgo un izturīgo sports. Jaunais Inženieris, 1963. gada 9. decembris, Nr. 19, 4. lpp.

Tuvojas LVU orientēšanās sacensības. Padomju Students, 1962. gada 16. novembris, Nr. 29, 2. lpp.

Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem: vēsture, attīstība, perspektīva. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2021, 49. lpp.

Pieci labākie RPI vieglatlēti 1961. g. Jaunais Inženieris, 1962. gada 20. februāris, Nr. 3, 4. lpp.

Augulis, J. Latviešu nacionālais sporta veids. Sports, 1994. gada 8. decembris, Nr. 289–290, 6. lpp.

Ivanov, J. Distanciya dlinnoyu v zhiznj. Moskva: FSO Rossii, 2013, s. 129– 130, 261–262 [tiešsaite]. https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/ distanciya_dlinnoyu_v_zhizn.pdf. [citēts 06.08.2022].

Žilko, J. Orientierista ABC. Rīga: 2005, Avots, 161. lpp.

Latvijas sporta lepnums 100: personības, notikumi, procesi. Rīga: Latvijas Sporta muzejs, 2018, 340. lpp.

Brežģis, J. «Nepārtraukta jaunrade...». Padomju Jaunatne, 1967. gada 22. februāris, Nr. 38, 3. lpp.

Lanka, Ē., Zigmunde, A. Graduate of Riga Polytechnic Institute, Engineer, Inventor and Athlete Arno Līcis. History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education, 2019, vol. 3, p. 91, 101.

Jaunzemis, J. Magnēts bija un būs. Diena, 1993. gada 6. decembrī, Nr. 263, 7. lpp.

Ē. Lankas intervija ar Arno Līci 2022. gada 12. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Ē. Lankas intervija ar LU profesori Sarmīti Tūbeli 2022. gada 7. jūlijā. Ē. Lankas privātais arhīvs.

Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. Rīga: LOK, 2003, 358.–359. lpp.

Latvijas sports. Personālijas. Rodrigo Slaviņš [tiešsaite]. http://www.latvijassports.lv/lv/personalijas/30-personalijas/s/433-rodrigo-slavins [citēts 06.08.2022].

Par Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršanu un apbalvošanu ar goda zīmi. Latvijas Vēstnesis, 2011. gada 12. aprīlis, Nr. 57.

Keisels, G. Gada balvas sportiskās rokās. Latvija Amerikā, 2007. gada 20. janvāris, Nr. 3, 17. lpp.

Paikena, V. «Magnēta» bums. Liesma, 1983. gada 1. septembris, Nr. 9, 6. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2022.006

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Ērika Lanka, Arno Līcis

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.