In Memoriam

Alīda Zigmunde, Māra Jure, Māris Turks, Jānis Krastiņš, Artis Ērglis, Maija Pozemkovska

Abstract


2017. gada 29. decembrī mūžībā aizgāja Latvijas  Zinātņu  akadē­ mijas (LZA) korespondētājloceklis, RTU Goda darbinieks (2015), Datorzinātnes  un   informācijas    tehnoloģijas    fakultātes    (RTU DITF)   Programmatūras   inženierijas   katedras   vadītājs   profesors  Dr. habil. sc. ing. Leonīds Novickis.

2017. gada 14. septembrī mūžībā aizgāja RTU profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, RTU Goda darbinieks (2012) Kārlis Rocēns.

Vasaras vidū, 5. jūlijā, mūžības ceļos devās RTU Goda darbinieks (2006), Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktors, Aparātu būvniecības katedras vadītājs, profesors un vadošais pētnieks Dr. habil. sc. ing. Jānis Rudzītis.

1.februārī pārtrūka inženiera ķīmiķa Dr. habil. chem. Augusta Rupļa mūžs.

2017. gada 4. decembrī 76 gadu vecumā mūžības ceļos devās Kaspars Andris Rutks, laikabiedriem pazīstams kā Kaspars Rutks. 

2017. gada 17. septembrī mūžībā aizgāja Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, RTU Goda darbinieks (2004), RTU emeritētais profesors Dr. habil. chem. Andris Strakovs.

2017. gada 21. septembra rīts atnesa skumju vēsti Latvijas arhitektu saimei un ikvienam ar Latvijas kultūrvides tēla attīstību un problemā­ tiku saistītam cilvēkam: viņsaules ceļos devies ilggadējais RTU Arhi­ tektūras fakultātes profesors, RTU Goda darbinieks (2012), habilitētais arhitektūras zinātņu doktors un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Goda doktors Ivars Strautmanis.

2017. gada 18. novembrī mūžības ceļos devās RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāna vietnieks mācību darbā docents Andrejs Strauts.

2018. gada 25. aprīlī mūžības ceļos devās izcilais latviešu medicīnas vēsturnieks, ilggadējs Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja dar­ binieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenais loceklis profesors Dr. med. h. c. Arnis Vīksna.


Keywords:

In Memoriam

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/IAV.2018.012

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Māra Jure, Māris Turks, Jānis Krastiņš, Artis Ērglis, Maija Pozemkovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.