Liepājnieki Teodors un Nikolajs Bredži-Brieži uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs

Lāsma Gaitniece

Abstract


Raksts veltīts liepājniekiem Teodoram un Nikolajam Bredžiem- Briežiem. Tēvs Teodors Bredžs-Briedis bija uzņēmējs Liepājā. Viņa dēls Nikolajs, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes absolvents (1936), Otrā pasaules kara beigās devās emigrācijā un nonāca Amerikas Savienotajās Valstīs. Nikolajs Bredžs-Briedis izveidoja spožu zinātnieka karjeru – viņa pētniecības darbs metālu metināšanas nozarē 1955. gadā tika novērtēts ar Amerikas Metinātāju biedrības Linkolna zelta medaļu, 1956. gadā – ar Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda Goda diplomu par sasniegumiem zinātnē, tajā pašā gadā zinātnieks tika uzņemts ASV Zinātnieku un pētnieku Goda biedrībā. Nikolajs Bredžs-Briedis ir saņēmis 27 patentus un ir 14 zinātnisko publikāciju autors.


Keywords:

Teodors Bredžs-Briedis, Nikolajs Bredžs-Briedis; uzņēmējdarbība; inženierzinātnes

Full Text:

PDF

References


Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, Nr. 30, 5. lpp.

Tiesu sludinājumi. Liepājas prefektūras paziņojums. Valdības Vēstnesis, Nr. 245, 5. lpp.

Tiesu sludinājumi. Valdības Vēstnesis, Nr. 30, 5. lpp.

«Kurzemē» – Liepājas kinoteātri pirms 2. pasaules kara. Pieejams: https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/kurzeme-liepajas-kinoteatri-pirms-2pasaules-kara/ Liepājas ziņu portāls irLiepaja.lv. [skatīts: 06.10.2017.]

Liepājas apgabaltiesa. Valdības Vēstnesis, 1924, Nr. 177, 5. lpp.

Liepājas dzīve. Kurzemes Vārds, 1939, Nr. 30, 6. lpp.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 1308. f., 15. apr., 2951. l., 82. o. p. lp. Tautas skaitīšanas dati Liepājā, Graudu ielā 36, 1941. g.

Zādzības. Kurzemes Vārds, 1944, Nr. 38, 4. lpp.

Ziņas no garīgas un laicīgas dzīves. Baznīcas virsvalde. Svētdienas Rīts, 1940, Nr. 17, 5. lpp.

Mācītājs nevar būt draudzes priekšnieks. Kurzemes Vārds, 1940, Nr. 83, 5. lpp.

Gaitniece, L. Rudzu mēneša prieki Annas gadatirgū. Kursas Laiks, 2017, Nr. 32, 21. lpp.

Dzenītis, Ģ. Latviešu cirka vēstures lappuses. Rīga: Liesma, 1981, 24. lpp.

Fotogrāfija no autores personīgā arhīva.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 1.–6. lp. Teodora Bredža-Brieža lūgums Iekšlietu ministrijas Būvvaldei ar cirka izbūves projektu pielikumā, 1923. g.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 6. lp. Teodora Bredža-Brieža paskaidrojumi Iekšlietu ministrijas Būvvaldei, 1923. g.

LVVA 6343. f., 8. apr., 141. l., 5., 9. lp. Būvvaldes slēdziens pēc pārbūvētā siļķu brāķa apmeklējumu un par būvdarbu nobeigšanu, 1923. g.

Pelcmane, S. Kanāls – Liepājas aizsērējusī zelta dzīsla. Kurzemes Vārds, 2002, Nr. 37, 6. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 2. lp. Nikolaja Bredža-Brieža dzimšanas un kristīšanas apliecības noraksts.

Gaitniece, L. Cirks siļķu brāķī. Kursas Laiks, 2017, Nr. 33, 21. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 5. lp. Nikolaja Bredža-Brieža gatavības apliecības noraksts.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 1. lp. Nikolaja Bredža-Brieža lūgumsraksts LU rektoram.

Jauni akadēmiski izglītoti pilsoņi. Jaunākās Ziņas, 1936, Nr. 121, 10. lpp.

Ar inženieru arķitektu būvtiesībām reģistrēto personu 20. saraksts. Valdības Vēstnesis, 03.08.1937., Nr. 171, 2. lpp.

LVVA 7427. f., 1. apr., 11103. l., 5. lp. Fragments no N. Bredža-Brieža studiju grāmatiņas.

Patentu ziņas. Valdības Vēstnesis, 1936, Nr. 207, 4. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969, Nr. 55, 30. lpp.

Nav jau nekas sevišķs sasniegts. Laiks, 1955, Nr. 84, 6. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969., Nr. 55, 30. lpp.

Latvieši aizjūrā. Latvija, 1959, Nr. 12, 5. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1969, Nr. 55, 30. lpp.

Latvieši techniskā darbā. Technikas Apskats, 1960., Nr. 28, 24. lpp.

LVVA 7427. f., 2. apr., 1590. l. Universitātes Rīgā studentes Lilijas Freimanes personāllieta, 1942.–1944. g.

Čečotkins, V. Metāls dzimst ugunī. Rīga: Avots, 1982, 170. lpp.

Dorenskis, J. Liepājas Metalurgs: Anno 1882. Liepāja: Liepājas metalurgs, 2012, 436 lpp.

Tooms, V. (sast). Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca. Liepāja: biedrība «Optimistu pulks», 2012, 400 lpp.

[Piederīgo paziņojums]. Laiks, 1989, Nr. 38, 7. lpp.
DOI: 10.7250/IAV.2018.009

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Lāsma Gaitniece

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.