Arhitekta Indriķa Blankenburga projektētā Ļaudonas lauksaimniecības skolas ēka

Indulis Zvirgzdiņš

Abstract


Ļaudonas divgadīgās lauksaimniecības skolas būvplāns (1923), jādomā, ir pirmais Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolventa arhitekta Indriķa Blankenburga (1877–1944) darbs mācību iestāžu projektēšanā. Tā gan nebija jaunceltne, bet nama rekonstrukcija, pārbūve pēc ugunsgrēka, tomēr te varam atrast atsevišķus elementus, kas izmantoti arī vēlākās jaunbūvēs. Izglītībai ēka kalpoja vairāk nekā pusgadsimtu. Raksts veltīts celtnes vēsturei, pieminēti arī daži citi I. Blankenburga būvplāni Madonā.


Keywords:

Indriķis Blankenburgs; Ļaudonas lauksaimniecības skolas projekts

Full Text:

PDF

References


Korporācija Talavija 1900–1925–1965–2000, atbildīgais redaktors Raimonds G. Slaidiņš. Rīga: Elpa, 2000, 572. lpp.

Draudzes skolas skolotāja Augusta Nesaules rokraksts «Ļaudonas draudzes skolas – LPSR vidusskolas vēstures meti» (1962). Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs (MNM8022).

Latvijas Sargs, 1921. gada 30. jūlijs, Nr. 69, 2. lpp.

Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki, Rīga, 1931., 57. lpp.

Latvijas Sargs, 1921. gada 25. oktobris, Nr. 243, 2. lpp.

Korporācija Talavija 1900–1925–1965–2000, atbildīgais redaktors Raimonds G. Slaidiņš. Rīga: Elpa, 2000, 583. lpp.

LVVA 6343. f, 8. apr., 192. l.. 3.–5. lp.

LVVA 6343. f., 8. apr., 4. l., 4. lp.

LVVA 6343. f., 8. apr., 192. l., 2. lp.

Zemkopības ministra rīkojums Nr. 214. Valdības Vēstnesis, 1924, Nr. 197, 2. lpp.

Zvirgzdiņš, I. Skolā – par tās projektētāju. Latvietis, 2017, Nr. 456.

Ļaudonas lauksaimniecības skola. Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja krājums.

MNM37663:8.

I. Blankenburga projektētā ēka Madonā, Saules ielā 15, 2017. gada martā. I.Zvirgzdiņa foto.

MNM37666:11.
DOI: 10.7250/IAV.2018.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Indulis Zvirgzdiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.