Rīgas Politehnikuma / Rīgas Politehniskā institūta studenti un absolventi – Latvijas Republikas pasludināšanas akta dalībnieki

Alīda Zigmunde, Alvars Baldiņš

Abstract


2018. gadā atzīmē Latvijas Republikas (LR) dibināšanas simtgadi. Pirms simts gadiem, 1918. gada 18. novembrī, Latvijas valsts dibināšanas aktā piedalījās 38 Latvijas Tautas padomes (turpmāk – Tautas padome) locekļi. Neviens no viņiem nepieredzēja Latvijas Republikas atjaunošanu, un vairumam no viņiem mūžs aprāvās pirms Otrā pasaules kara beigām. Latvijas Republikas dibināšanas akta dalībnieku vidū bija septiņi Rīgas Politehnikuma (RP) / Rīgas Politehniskā institūta (RPI) absolventi un viens augstskolas diplomu neieguvis students. No septiņiem absolventiem četri 1941. gadā piedzīvoja represijas un tika aizvesti uz Sibīriju, divi pēc Otrā pasaules kara devās trimdā, viens bija miris spēka gados 1924. gadā. Daļa no Latvijas Republikas proklamēšanas akta dalībniekiem atstājuši rakstītas liecības par valsts tapšanas pirmsākumiem. Visi Tautas padomes locekļi bija cienījami Latvijas pavalstnieki, daļa no viņiem par nopelniem Tēvijas labā apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni.


Keywords:

Latvijas Republikas pasludināšanas akts; Latvijas Tautas padomes locekļi; Rīgas Politehnikums; Rīgas Politehniskais institūts; inženieri

Full Text:

PDF

References


Šilde, Ā. Pirmā Republika: esejas par Latvijas valsti. Rīga: Elpa, 1993, 182. lpp.

Šilde, Ā. Pirmā Republika: esejas par Latvijas valsti. Rīga: Elpa, 1993, 161.–168. lpp.

Līgotņu, J. Zigfrīds Meierovics: mūžs, darbs, liktenis. Rīga: Valters un Rapa, 2000, 75. lpp.

Lerhis, A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918–1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005, 56. lpp.

Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās, 1918–1920: veltījums Latvijas Republikas pasludināšanas 95. gadadienai. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013, 72. lpp.

Grosvalds, I. Inženieris ķīmiķis Miķelis Bružs un fizikālķīmiķis profesors Boriss Bružs dzīvē un darbā. RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Rīga: RTU, 2016/26, 37. lpp.

Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas. Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2014, 66. lpp.

Spriča Paegles Latvijas Republikas pase. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA) 2996. f., 15. apr., 905. l., 1. lp.

Latvijas Universitāte, 1919 – 1929. Rīga: LU, 1929, 319.–320. lpp.

Vispārējās Lauksaimniecības bankas direktors agronoms Vilis Gulbis. Brīvā Zeme, 1939, Nr. 14, 1. lpp.

Treijs, R. Valdība un zinātne gadu ritumā. Zinātnes Vēstnesis, 1999, Nr. 19, 4. lpp.

Rauzāns, G. Jaunas sejas senā fotogrāfijā. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr. 212/213, 13. lpp.

Latvijas-Igaunijas biedrības pilnsapulču protokoli. LVVA 3724. f., 1. apr., 4774. l., 10. lp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 178 lpp.

Oto Nonāca Latvijas Republikas pase. LVVA 2996. f., 13. apr., 6603. l., 5. lpp.

Latvijas Bankas galvenais direktors K. Vanags – Smiltenes Konzumbiedrības biedrs. Smiltenes Ziņas, 1937, Nr. 44, 1. lpp.

Limane, L. Kurševičs Kārlis. Pieejams: http://lgdb.lnb.lv/index/person/1858/ [skatīts 24.06.2018].

Rauzāns, G. Jaunas sejas senā fotogrāfijā. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr. 212/213, 13. lpp.

Paegle, S. Kā Latvijas valsts tapa. Rīgā: autora apgādībā, 1923, 7. lpp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 193. lpp.

Nonācs, O., Šreiners, V. Pēc 18. novembra: Tautas Padomes locekļu memuāri. Rīga: Valters un Rapa, 1933, 4. lpp.

No Ķeizara dambja līdz Eiropas centram. Latvija, 1968, Nr. 45, 1. lpp.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1995, 589. lpp.

Vasarietis (Zommers), F. Patstāvīga Latvijas valsts piedzima 1918. gada 17. novembrī. Padomju Jaunatne, 1989, Nr. 220, 2. lpp.

Tapis videostāsts par Sprici Paegli. Pieejams: http://lfk.lv/Tapis-videostasts-par-Sprici-Paegli [skatīts 24.06.2018].
DOI: 10.7250/IAV.2018.002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde, Alvars Baldiņš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.