Priekšvārds

Alīda Zigmunde

Abstract


RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) otrais zinātnisko rakstu krājums veltīts Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai.
Rakstu autori ir Latvijas, Lietuvas un Ukrainas zinātņu vēsturnieki, pedagogi un muzejnieki. Rakstu problemātika un to galvenie personāži saistīti ar Rīgas Politehnikumu (RP) / Rīgas Politehnisko institūtu (RPI).


Keywords:

RTU; RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs; Rīgas Politehnikums; Rīgas Politehniskais institūts

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/IAV.2018.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alīda Zigmunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.