Amatas HES Kārļos izveide un darbība 20. gadsimta 20.–30. gados

Vineta Jonīte

Abstract


Amatas HES Kārļos sāka būvēt 1924. gadā, svinīgi atklāja 1927. gadā. Tās darbība plūdu un tehnisku iemeslu dēļ vairākkārt tika traucēta, taču, sākot no 20. gadsimta 20. gadiem, tā nodrošināja ar elektroenerģiju Cēsis un to apkārtni. Amatas HES piederēja Cēsu pilsētai, 1940. gadā to pārņēma Ķeguma HES. Kārļos elektrostacija darbojās līdz 60. gadu vidum, kad pārtrauca darbību. 2002. gadā uz esošā aizsprosta tika uzcelta jauna HES. Elektrostacijas būvē iesaistījās inženieri, kuri bija ieguvuši izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā (RPI), Latvijas Universitātē, Pēterburgā un Rietumeiropā. Pēdējos gados veikta ar elektrostacijas būvi un attīstību saistītu fotogrāfiju apzināšana, daļa no tām izmantota rakstā ilustratīviem mērķiem.

Construction and Operation of Amata Hydroelectric Power Station in Kārļi in the 20s and 30s of the 20th Century

Cēsis, Livonia, Latvia, started in 1924 and the station was put into service in 1927. Among the constructors of the power station were engineers, who had studied at Riga Polytechnic Institute, the University of Latvia, in St. Petersburg and Western European countries. The operation of the power station was hampered several times because of flooding and other technical reasons, but beginning with the 20s of the 20th century, the power station produced electricity for Cēsis and the surrounding villages. From 1940 to the middle of the 60s, the power station operated under the wing of Ķegums Hydroelectric Power Station, and then ceased its operations. In 2002, a new Hydroelectric Power Station was built in Kārļi. In recent years, photographs reflecting the construction and development of the power plant in Kārļi have been collected and identified, and some of them have been used for illustrative purposes in this article.

Keywords: Amata HPS, Kārļi, production of electric power.

Создание и деятельность Аматской ГЭС в Карлях в 20–30-е годы ХХ века

Аматскую ГЭС в Карлях, в окрестностях города Цесиса, начали строить в 1924 году, и в 1927 году гидроэлектростанция была открыта. Проектировали и строили ГЭС инженеры, которые получили образование в Рижском политехническом институте, Латвийском университете, в Петербурге и Западной Европе. Работа электростанции неоднократно прерывалась из-за наводнений и по техническим причинам, но, несмотря на различные проблемы, с конца 20-х годов ХХ века ГЭС обеспечила электричеством город Цесис и окружающие его поселки. В 1940 году руководство города Цесиса передало Аматскую ГЭС Кегумской ГЭС. В середине 60-х годов Аматская ГЭС прекратила работу. В 2002 году была построена новая ГЭС в Карлях. В последние годы проводится фотоидентификация, связанная с строительством и развитием электростанции и часть из этих материалов использована в статье в иллюстративных целях.

Ключевые слова: Аматская ГЭС, Карли, производство электроэнергии.Keywords:

Amatas HES; Kārļi; elektroenerģijas ražošana

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/IAV.2017.010

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Vineta Jonīte

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.